Meme Onarımı Nedir ve Ne Zaman Yapılır?

71.219 görüntülenme
7605 beğeni
Puan 5.00/5
Anasayfa / Plastik Cerrahi / Meme Onarımı

Meme Onarımı

Meme onarımı ne demektir ve nasıl yapılır? Meme Rekonstrüksiyonu yöntemleri nelerdir ve meme kanseri sonrası memeleri alınan hastaların en çok merak ettiği konuları ve Prof. Dr. Şükrü Yazar'ın cevaplarını okuyun.

Meme Onarımı (Rekonstrüksiyonu) Nedir?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı doktorlar tarafından meme kanseri, trafik ve iş kazaları, ağır hastalıklar ve doğumsal sebeplerle memelerin ikisinde ya da birinde meydana gelen deformasyonların meme kaybına neden olması sonucunda planlanarak ve tasarlanarak uygulanan tüm Rekonstrüksiyon (onarım) ameliyatlarıyla gerçek ve doğal memeye benzeyen yeni memenin yapılması tedavisi süreçlerine meme onarımı denir.

Meme onarımı, kozmetik bir ameliyat değil bir onarım (rekonstrüksiyon) ameliyatıdır. Yani hastalık nedeniyle kaybedilen bir uzvun aynı şekilde yerine konulması çalışmasıdır. Gelişmiş ülkelerde meme kanseri; genel cerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, medikal ve radyasyon onkolojisi uzmanlarının oluşturduğu yeminli bir sağlık ekibi tarafından tedavi edilmektedir. Bu ekip, ameliyat öncesi hastayı değerlendirir ve hasta için en uygun tedavi seçeneğini birlikte belirlerler.


Meme Onarımı Nasıl Yapılır ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

✦ Meme Rekonstrüksiyonu Aşamaları
(Kadınlarda Kanserli Memenin Alınması Sonrasında Yeni Memenin Oluşturulması Süreçleri)
▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

1- Meme Dokusunun Oluşturulması Aşaması

Doğal bir meme görüntüsü elde etmek için birkaç ameliyat gerekir. İlk ameliyat, en komplike olan meme dokusunun oluşturulmasıdır. Alınan memenin yeniden oluşturulması genel olarak iki şekilde yapılabilir:

1-1- Protezle Meme Onarımı Aşaması

Şekil olarak 2 tip kalıcı meme protezi var:

Yuvarlak Protez: Bu protezler genelde meme onarımında tercih edilmemektedir.
Anatomik (Damla) Protezler: Meme onarımında meme tümüyle alındığı için anatomik protezler tercih edilir. Bu protezlerin dış cidarı silikon madde ile çevrilidir. İçi silikon jel ya da sıvı (serum) ile doldurulur.

Meme onarımında kullanılan bazı meme protezlerinde hem silikon jel hem serum içerik ile kombine edilir. Bu protezlerde iki boşluk bulunmaktadır. % 35’lik dış boşluk silikon jelle doludur, % 65’lik iç boşluk ise bir port yardımıyla serum (tuzlu su) verilerek şişirilir. Bu tip protezler radyoterapi görecek hastalarda kullanılır. Bu protezlerde radyoterapi sonrasında bir deformasyon yoksa port çıkarılarak protez kalıcı hale getirilebilir. Protezin dış çeperinde jel olmasının sebebi meme dokusuna en yakın doku ve hissi silikonun vermesidir. Serumda ise titreşim olabilir ve hasta bunu göğüs kafesinde hissedebilir. Ayrıca serum sıcak ve soğuğa daha çabuk tepki verir. Serumlu protezler bu sebeple daha az kullanılır. Silikon jelin yoğunluğu meme dokusuna yakındır.

Protezle Meme Onarımı (Rekonstrüksiyonu) İşlemleri Nelerdir?

→ Protezle Eş Zamanlı Meme Onarımı:

Memenin alınmasının yapıldığı (➩ Mastektomi) aynı cerrahi seansta onarılmasının yapıldığı bu işlemde kalıcı ya da geçici protezler kullanılır.

→ Kalıcı Protezle (Eş zamanlı) Onarım:

Hasta Mastektomi (memenin alınması) sonrası radyoterapi görmeyecekse aynı cerrahi seansta kalıcı bir protez yerleştirilir. Protezin kalıcılığına göre bu memede başka bir işleme ihtiyaç duyulmaz.

→ Geçici Protezle Onarım:

Hasta, Mastektomi (memenin alınması) sonrası Radyoterapi tedavisi görecekse aynı cerrahi seansta geçici protez yerleştirilir. Geçici protezin en önemli katkısı radyoterapi tedavisi süresince meme bölgesinde bir volüm oluşturmaktır. Eğer geçici protez bu bölgeye yerleştirilmezse meme bölgesi radyoterapi tedavisi döneminde dümdüz bir duvar şeklinde iyileşir. Radyoterapi bu bölgeyi hastada daha da düz hale getirir ve ilerleyen dönemlerde bu bölgeyi genişleterek protez yerleştirmek çok zor bir aşama olur. O zaman ise plastik cerraha tek seçenek olarak hastanın kendi dokusuyla meme rekonstrüksiyonu işlemi kalır.

Geçici protezde porttan girip serumla protez şişirilebilir ve gerektiğinde radyoterapi esnasında ışının daha iyi alınabilmesi için geçici protezin volümü porttan sıvı alınıp-verilmesi ile değiştirilebilir. Radyoterapi tedavisi bittikten yaklaşık 6-12 ay sonra radyoterapinin dokulara yaptığı hasar iyileşir ve geçici protez çıkarılıp kalıcı proteze geçilebilir. Kalıcı protez yerleştirilirken yağ enjeksiyonuyla da desteklenebilir.

Meme Rekonstrüksiyonunda Uygulanan Yağ Enjeksiyonu Yöntemi:

Meme onarımı ameliyatları son yıllarda protez ve yağ enjeksiyonu şeklinde yapılan uygulamalar haline gelmektedir. Tıp dilinde bu uygulamalar, aynı seansta yapıldığı için uzman doktorlar tarafından hibrit uygulamalar olarak adlandırılmaktadır.

Meme Onarımında Yağ Enjeksiyonu Niçin Kullanılır?
Protezle göğüs rekonstrüksiyonu işlemlerinde hastada kullanılan protezin volümü dışında kalan meme derisinin daha sağlıklı ve düzgün görülmesi için veya kalan derinin kalınlaştırılması için yağ enjeksiyonları uygulanır. Meme rekonstrüksiyonunda yağ enjeksiyonu yönteminin kullanımı giderek artmaktadır.

Yeni Meme Yapımında Yağ Enjeksiyonu Ne Zaman Kullanılır?
Hastanın vücudunun karın, basen vb. uygun bölgelerinden alınan yağlar, genellikle protezin memeye yerleştirilmesi aşamasında transfer edilir.

Bazı durumlarda geçici protez eğer kombine protez silikon jel ve serum içeriyorsa protez üstündeki port çıkarılıp kalıcı proteze dönüştürülebilir. Ancak ciltte, radyoterapinin büyük bir deformasyon yaratmamış olması gerekir. Hastanın cildi ve kasında radyoterapinin yaptığı hasar çok fazlaysa (bu hasar tümörün yerleşimine, alınan doza ve kişinin vücut yapısının vereceği reaksiyona göre değişir) geçici protez çıkarılıp kalıcı proteze geçerken bazı sorunlar yaşanabilir. Bu gibi durumlardaysa hastadan geçici protez çıkarılarak kendi dokusuyla yapılacak meme onarımı işlemlerine geçilir.

→ Protezlerle Aşamalı (Çift Seans) Meme Onarımı:

Protezlerle aşamalı olarak yapılan meme onarımı yöntemi, uzman plastik cerrahi doktorlar tarafından genellikle memesi daha önce alınmış ve herhangi bir meme onarımı yapılmamış olan hastalarda tercih edilmektedir. Bu işlemlerde ilk seansta bir doku genişletici (balon) kullanılır. İkinci seansta kalıcı protez ya da hastanın kendi dokusuyla onarım işlemi yapılır. Aşamalı onarımın ilk cerrahi seansında hastanın meme bölgesine doku genişletici (ekspander) yerleştirilir. Doku genişletici (ekspander) balon gibidir ve şişirilir; böylece meme bölgesi volüm kazanır ve 3-6 aylık bir süre beklenir. Bundan sonra doku genişletici çıkarılıp ikinci seansta kalıcı protez ya da hastanın kendi dokusuyla onarım yapılır.

Protezle Yeni Meme Yapımıyla İlgili En Çok Merak Edilenler

▬ Protezlerin riskleri var mıdır?

Protezle meme onarımı ameliyatlarında vücuda yabancı bir cisim yerleştirildiği için nadiren bazı riskler gelişebilir:

→ Enfeksiyon,
→ Silikon sızması veya protezin sönmesi,
→ Silikon protez çevresinde sert doku gelişmesiyle memenin doğal görüntüsünü yitirmesi,


(Bu komplikasyonlara günümüz yüksek teknolojisiyle üretilen protezlerde nadiren rastlanmaktadır.)

Protezlerin kullanım ömrü ne kadardır?

Meme protezlerinin ömrü 15-20 yıldır ve zamanı geldiğinde değiştirmek gerekir. Protezin ömrünün yanı sıra hastanın vücut yapısı da zamanla değişir. Kilo alma-verme, memede deformasyon vb. gibi durumlarda önceden ameliyat yapılan kesi alanından tekrar girilerek yeni protez yerleştirilir.

Meme protezi patlayabilir mi?

Hastanın göğsünün üzerine yatması ya da araba kullanırken emniyet kemerinin oluşturduğu gibi baskı durumları meme protezlerini patlatamaz. Ancak delici kesici bir dışsal travma yaşandığında onarılan memenin patlaması normal karşılanır. Günümüzde protezleri oluşturan jeller 4. nesil FDA (US Food and Drug Administration) onaylı jellerdir. İçindeki malzeme patlasa da vücuda yayılmaz ve akma durumu yaşanmaz. Patlayıp patlamadığı ultrasonla ancak görülebilir. Ayrıca bu protez jellerin meme kanseri yapma ya da bu hastalığı tetikleme gibi bir etkisi de yoktur.

1-2- Hastanın Kendi Dokusuyla (Otojen Dokuyla) Yapılan Meme Onarımı

Hastanın kendi dokusuyla meme onarımı daha karmaşık ve cerrahi tecrübe gerektiren ameliyatlardandır. Hastanın kendi dokusu (otojen doku) vücudun farklı bölgelerinden elde edilebilir. Otojen dokular (hastanın kendi dokuları) içerik olarak meme dokusuna daha çok benzerler. Bu özellikleri sayesinde:

→ Fiziksel davranış olarak doğal memeye daha çok benzerlik gösterirler.
→ Duyu hissi protez uygulamalarına göre daha iyi olarak geri gelir.
→ İzlerin solması ve kullanılan dokuların yumuşaması zamanla memnuniyet duygusunu arttırır.
→ Vücudun kilo alıp verme reaksiyonlarına normal meme gibi yanıt verir. Böylece onarım sonrası aşırı kilo alma ya da verme durumunda veya yaşlanmaya bağlı sarkma durumlarında da iki meme arasındaki simetri daha doğal olur.
→ Radyoterapi ve kemoterapi uygulamalarına engel teşkil etmez.
→ Karnın alt bölümündeki deri, deri altı yağ dokusu ve karın ön duvarındaki kaslardan birisi, saplı veya serbest doku aktarımı doktorun çıplak gözle yapamayacağı ameliyat uygulamalarını ameliyat mikroskobunun yardımıyla uygulaması yöntemiyle yani ➩ Mikrocerrahi ile meme bölgesine taşınarak meme onarımı gerçekleştirilir. Bu onarım sırasında hastaya aynı zamanda estetik karın germe ameliyatı da yapılmış olur.
→ Sırtın yan tarafındaki kas ve üzerindeki deri, saplı veya serbest doku aktarımı Mikrocerrahi ile meme bölgesine taşınarak onarım gerçekleştirilir. Bu yöntemde, sırttaki ameliyat izi genellikle sütyen altında gizlenir.
→ Kalça ve bacak bölgesindeki deri ve deri altı yağ dokusu, serbest doku aktarımı Mikrocerrahi ile meme bölgesine taşınarak meme onarımı gerçekleştirilir. Serbest doku aktarımı yöntemiyle meme onarımı yapıldığında deri altı yağ dokusu besleyici damarlarla birlikte bağlı bulunduğu karın, sırt veya kalça bölgesinden tamamen ayrılır. Sonra bu damarların alıcı bölgedeki damarlara dikilerek yaşaması sağlanır. Bu ameliyatı yapabilmek için plastik cerrahın Mikrocerrahi konusunda deneyimli olması gerekir. Çünkü ince damarların birbirine dikilmesi yalnızca mikroskop altında mümkün olur.

Hastanın Kendi Dokusuyla Meme Rekonstrüksiyonunda En Çok Merak Edilenler

Otojen dokuyla meme onarımı yapmak için plastik cerrahlar hastada hangi kriterlere bakarlar?

→ Hastanın genel sağlık durumu, yaşı, vücut özellikleri,
→ Yapılan meme alınma işleminin özellikleri,
→ Hastaya radyoterapi uygulanıp uygulanmadığı,
→ Diğer memenin durumu,
→ Hastanın tercihleri,
→ Plastik cerrahın, ameliyat tecrübesi ve yetenekleri,


Hastanın kendi dokusuyla yapılan meme onarımında dokular hastanın vücudunun hangi bolgelerinden elde edilir?

1. Tercih Hastanın Karın Bölgesi:
Meme rekonstrüksiyonu alanında uzman plastik cerrahlar hastanın kendi dokusuyla yapılan onarım işlemlerinde birinci olarak genellikle hastanın karın bölgesindeki dokuları tercih ederler. Çünkü karın bölgesindeki dokuların miktarı rekonstrüksiyon uygulaması için yeterlidir ve kıvam-doku olarak da meme dokusuna en yakın vücut bölgelerinden biridir. Bu otojen dokuyla yapılan işlemlerde aynı zamanda hastanın karın bölgesindeki sarkmalar da giderilmiş olacağı için plastik cerrahlar tarafından en ideal vücut bölgesi olarak kabul edilmektedir.

2. Tercih Hastanın Sırt Bölgesi:
Hastanın kendi dokusuyla yapılan meme onarımında uzman doktorların tercih ettiği 2. vücut bölgesi ise hastanın sırt bölgesidir. Sırt kası ya da sırt kası kullanılmadan sadece hastanın o bölgesindeki fazla derinin kullanılmasıyla da meme onarılmaktadır.

3. Tercih Hastanın Kalça Bölgesi:
Uzman plastik cerrahların hastanın kendi dokusu kullanılarak yaptığı onarım işlemlerinde tercih ettiği 3. vücut bölgesi ise uzak bölge denilen kalça bölgesidir. Kalça bölgesindeki derinin kasla birlikte veya kassız Mikrocerrahi yöntemi kullanılarak taşınmasıyla da rekonstrüksiyon işlemi yapılmaktadır.

4. Tercih Hastanın Bacak Bölgesi:
Otojen dokuyla kanser sonrası alınan memenin yeniden yapılması işlemlerinde plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı doktorların doku taşıma işlemlerinde en az tercih ettiği vücut bölgesi bacak bölgesidir. Hastanın karın, sırt ve kalça bölgesi uygun değilse yani daha önce ameliyatlarda bu bölgeler örneğin karın germe ameliyatı vb. gibi sebeplerle kullanılmışsa o zaman bacak bölgesinden de doku taşıyarak meme onarımı işlemleri yapılabilmektedir.


2- Meme Başı ve Areola Bölgesinin Oluşturulması Aşaması

Meme ucu ve ➩ Areola bölgesinin yani meme başı çevresindeki koyu renkli alanın yeniden yeni memede oluşturulması aşamasıdır. Bu işlemler doktor tercihiyle lokal anestezi altında yapılabilir.Meme (Başı): Hastanın uygun bölgelerinden seçilen dokulardan (kendi dokusundan) yapılır.
Areola (Meme Ucu Çevresindeki Yuvarlak Alan): Hastanın diğer memesinde sorun yoksa meme başından, sorun varsa kasıklardan alınan derilerle ya da dövme yöntemiyle meme ucu çevresi yapılabilmektedir.

3- Memeler Arası Simetrinin Sağlanması Aşaması

Tek memede onarım ameliyatlarının yapıldığı durumlarda ameliyat bitiminde her iki memenin simetrik olması %100 beklenemez. Bu gibi durumlar diğer memenin büyük veya sarkık olduğu durumlar için geçerlidir. Memeler arasında simetriyi ve benzerliği sağlamak amacıyla onarım işlemi yapılmayan diğer memeye hastanın durumuna ve rekonstrüktif cerrahi uzmanın analizine göre küçültme, dikleştirme, büyütme ya da göğüs uçlarıyla ilgili estetik ameliyatlar uygulanabilir. Bu ameliyatların detaylarına Prof. Dr. Şükrü Yazar'ın ➩ meme estetiği sayfasından ulaşabilirsiniz.

Meme Onarımıyla İlgili Bilgilendirici Önemli Videolar:
(28 Video)


Meme kanseri sebebiyle memesi alınan kadınların düştüğü psikolojik travmaları yakından tanıyan Prof. Dr. Şükrü Yazar'ın meme rekonstrüksiyonu hastalarının merak edip kendisine en çok sordukları sorulardan yola çıkarak hazırladığı videoları, bu hastalık için yeni teşhisi konulmuş kişilerin izlemesi çok önemlidir.

Hastaları, memenin yeniden yapılması süreçleriyle ilgili bilgilendirme niteliği taşıyan videoları, Youtube oynatma listesinden sırayla ya da karıştırıcı özelliğiyle hemen izlemeye başlamak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

İZLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.
Meme Onarımı Videoları

Meme Onarımı Uygulama ve Ameliyatlarının Fiyatları

▬ Türkiye'de T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı hastane, estetik ve tedavi merkezlerinin web sitelerinde meme onarımı işlem, ameliyat ve tedavisiyle ilgili fiyat belirtmeleri yasaktır. Meme onarımıyla ilgili tüm soru, talep ve ihtiyaçlarınızı Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar değerlendirmek üzere aşağıdaki iletişim kanallarını kullanarak hemen randevu isteyebilirsiniz.

Şükrü Yazar Klinik İrtibat Bilgileri
✦ Telefon: +90 212 257 1515 Pbx (Pzt - Cmt: 09:00 - 19:00 arayabilirsiniz.)
✦ WhatsApp: +90 541 334 3484 (7/24 mesaj atabilirsiniz.)
✦ Ön Randevu Formu (Soru ilet seçeneğini kullanabilirsiniz.)
✦ info@sukruyazar.com.tr (E-mail iletebilirsiniz.)
✦ Canlı Destek Hattı (Çevirimiçi durumlarında asistanlarına sorabilirsiniz.)
✦ İletişim (Bize ulaşın sayfasındaki iletişim formunu kullanarak taleplerinizi gönderebilirsiniz.)
✦ Adres (Harbiye Mah. Valikonağı Cad. Marmara Apt. No:16 Kat:1 D:2 P.K 34367 Nişantaşı - Şişli / İstanbul)

Kansersiz, sağlıklı ve mutlu yarınlar dileriz.


Meme Onarımı Sıkça Sorulanlar

Estetik uygulamaları öncesi, sırası ve sonrasıyla ilgili en çok merak edilenler


▬ Memesini kanser sebebiyle memesini kaybeden hemen her kadında uzman hekimin tetkikleri sonucu onarım işlemleri yapılabilmektedir. Meme onarımı, kanserli meme alınırken eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilirken daha sonraki dönemlerde de uygulanabilir. Eş zamanlı onarımın kozmetik sonuçları çok daha iyi olmaktadır ve genelde erken evre meme kanserlerinde uygulanır.

Erken göğüs onarımının en önemli faydası, derisi korunarak memesi alınan hastada eş zamanlı olarak memenin onarılması durumudur. Bu yöntemle uzman cerrahlar memesi alınmış olan hastanın yaşayacağı psikolojik travmayı azaltılmayı düşünür. Bazı durumlarda hastanın memenin yeniden yapılması işlemlerini beklemesi için önemli sebepler de olabilir. Bu gibi durumlarda da daha sonra meme onarımına başvurulabilir. Mesela bazı hastalar başka bir cerrahi işlem istemezler, bazı hastalar ise kanser teşhisini kabul etmekte zorlanırken meme onarımı seçeneklerini düşünememektedirler. Kimi hastalara da Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanlar; şişmanlık, yüksek tansiyon ve çok sigara kullanımı vb. gibi sebeplerle hastanın beklemesinin daha doğru olacağı tavsiyesinde bulunurlar.


▬ Hayır. Doğumsal anomali sorunu olan meme eksikliği probelemlerinde, aşırı derecede memede meydana gelen yanık vakalarında, sonradan gelişen ağır hastalıklarda memede oluşan deformasyonlarda, trafik kazası ve muhtelif iş kazaları gibi tüm sorunların tedavisinde meme onarımına başvurulur.


▬ Yeni memenin yapılması süreçleri zamana yayılması gereken kusursuzca takip edilmesi gereken bir süreçtir. Estetik ve plastik cerrahın planlamasına göre en az 2-3-4 seans sürebilir. Bu süreçlerde hastayı çok mutlu edecek derecede hastanın diğer memesine ve meme başına benzer yapıda meme oluşturulmaya çalışılır.


▬ Memesinin yeniden yapımı kendi dokusuyla sağlanmış olan bir hastanın estetik sonucunun daha başarılı olabilmesi için ► yağ enjeksiyonu kombine edilebilir. Yağ enjeksiyonu memenin yeniden yapılması uygulamalarında bir komuflaj görevi görmektedir.

Bazen protez ve cilt, özellikle bazı zayıf hastalarda çok yakın olmaktadır, bu sebeple memenin cildinin altında protez hissedilebilmektedir. Özellikle radyoterapi gören kişilerde cilt incelebilir ve protez daha belirgin olabilir. Bu durumlarda belli olan protezin belirgin halinin giderilmesi için, çökme ve çukurlaşma gibi bazı deformasyonlarının yok edilmesi ve hastaya daha estetik bir görüntü sağlayabilmek için enjektörlerle hastanın karnından ya da sırt bölgesinden yağ alınır. Bu yağlar ameliyathanede işlemlerden geçirilerek hastanın yeniden yapılan memesinde protezlerin en belirgin olan bölgelerine enjekte edilir.


▬ Ameliyat sonrası oluşan ağrılar büyük ölçüde ilaçlarla giderilmektedir. Ameliyatı yapan plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı doktor, yapılan meme onarımı operasyonunun zorluğuna göre hastanın 2-5 gün kadar hastanede kalmasını isteyebilir. Genellikle uzman doktorlar, ameliyat sonrasında hastanın ameliyat bölgesinde toplanan kanları dışarı atmak için drenler (plastik hortumlar) kullanırlar ve gerekli yardımcı tedavi işlemlerinden sonra da bu drenleri 1-2 gün sonra tekrar çıkarırlar.


▬ Otojen doku ya da protezle meme onarımı gerçekleştirilirken hasta kemoterapi, radyoterapisini vb. tedavilerini alabilir. Hasta takip döneminde normal meme ve onarılmış memesi için periyodik mamografiyle birlikte diğer radyolojik incelemelerini de kolaylıkla yaptırabilmektedir. Memenin yaniden yapılması aşamaları diğer tedavilere engel teşkil etmemektedir. Meme onarımının kanser nüksü ya da hastanın prognozu üzerine de bir etkisi yoktur.


▬ Aslında her Mastektomi uygulanan hasta onarım ameliyatı için bir adaydır. Ancak hasta çok yaşlı, kalp yetmezliği, aşırı tansiyon v.b gibi anestezi ve ameliyatı kaldıramayacak durumdaysa ne yazik ki bu ameliyat yapılamamaktadır.


▬ Uygun hastalarda meme alındıktan sonra “tek doz radyoterapi” uygulanır ve ameliyattan sonra tekrar radyoterapi görmeyeceği için bu tip hastalara kalıcı sabit protez kullanılır. Yani tek cerrahi seansta hasta uyanmadan radyoterapisini görüyor ve yine aynı seansta kalıcı meme protezi yerleştiriliyor.


▬ Meme kanseri nedeniyle mastektomi yapılan (memesi alınan) hastada, protez ya da hastanın kendi dokusuyla onarımı sonrası memenin görüntüsü eski halinden çok farklı olmadığı için bu durum hissetme durumu olarak da eski durumunu aynen koruyacağı yanılgısını hastada oluşturabilir. Ancak oluşturulan bu yeni memeyle “koruyucu duyu” olarak adlandırılan (dokunulduğunda, basıldığında ya da ağrılı uyarıcı verildiğinde ortaya çıkan) hissetme durumu zamanla geri gelirken “erojen duyu” denilen cinsel haz duyusu hastaya geri gelmemektedir.


▬ Meme kanseri nedeniyle her iki memesinin tamamı (Total Mastektomi) alınarak protez ya da hastanın kendi dokusuyla meme onarımı yapılmış hastada memenin görüntüsü eski halinden çok farklı olmasa da içindeki doku tamamen değişmiş durumda olacaktır. Yapılan total mastektomi operasyonuyla meme başları korunmuştur ancak hastanın süt kanalları ve meme bezi alındığı için artık emzirme işlevinin sürmesi mümkün değildir. Ancak hastanın yaşı ve çocuk sahibi olma isteği göz önünde bulundurularak hastanın kanser evre ve tipi izin verdiği ölçüde meme düzeltilmesi yapıldıysa (Segmenter Mastektomi) kalan süt bezi ve süt kanallarıyla emzirme işlevinin sürdürülmesi göğüste mümkün olabilmektedir. Ayrıca meme kanseri sonrası sadece tek memenin alınması durumlarında hasta diğer meme sağlıklıysa da emzirme işlemini tek memesinden sağlayabilmektedir.

Blog


Estetik, Sağlık ve Güzelliğe Dair Özel Yazılar
Areola

Areola

Areola

Areola Nedir, Ne Demektir? Areola; göğüs ucu çevresindeki koyu renkli halkalar ola...

07.10.2020 Prof. Dr. Şükrü YAZAR
Meme Sarkması

Meme Sarkması

Meme Sarkması

Meme Sarkması Nedir? İnsanlar fıtratı gereği daima kusursuz bir görünüme sahip olm...

28.09.2020 Prof. Dr. Şükrü YAZAR
Meme Kanseri

Meme Kanseri

Meme Kanseri

Meme Kanseri Nedir? Kadınlarda sütün üretildiği meme dokusunun içerisindeki lobüll...

13.09.2020 Prof. Dr. Şükrü YAZAR
Mastektomi Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Mastektomi Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Mastektomi Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Mastektomi Nedir? Mastektomi, memede bulunan kanser dokusunun çıkarılması üzere ya...

13.09.2020 Prof. Dr. Şükrü YAZAR
Meme Estetiği Tıp Terimleri ve Sözlük Anlamları

Meme Estetiği Tıp Terimleri ve Sözlük Anlamları

Meme Estetiği Tıp Terimleri ve Sözlük Anlamları

A Ablactation: Bebeği sütten kesme Adjuvan Tedavi: Cerrahiden sonra cerrahiye ilave...

15.09.2020 Prof. Dr. Şükrü YAZAR