Mastektomi Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Blog


Estetik, Sağlık ve Güzelliğe Dair Sırlarla Dolu Özel Yazılar

Mastektomi ile İlgili Önemli Bilgiler

13.09.2020 / Prof. Dr. Şükrü YAZAR

Mastektomi ne demektir? Mastektomi kimlere uygulanır ve ameliyatı nasıl yapılır? Meme kanserinde uygulanan Mastektomi cerrahi teknikler ve çeşitleri nelerdir? Sonrasındaki Meme Rekonstrüksiyonu aşamasıyla ilgili bilgileri Prof. Dr. Şükrü Yazar ile keşfedin.

Mastektomi Nedir?

Mastektomi, memede bulunan kanser dokusunun çıkarılması üzere yapılmakta olan ameliyatlara genel anlamda verilen isimdir. Geçmişe bakıldığında yaygınlık gösteren, günümüzde ise meme koruyucu cerrahinin uygun olmadığı, büyük çaplı memede yayılmış bir şekilde dağılım gösteren tümörlü hastalar için Mastektomi tercihinde bulunulmaktadır.


Memede kanser teşhisi konulmuş olan hastanın ameliyatı genel cerrahi ekip tarafınca yapılmaktadır. Kanserli doku, memedeki kanser boyutuna ve tipine göre alınmaktadır. Göğüsteki kanser tipleri farklı farklı olduğu için meme kanseri ameliyatının uygulama şekli ve süreci de değişiklik gösterebilmektedir.

"Meme kanseri nedir? Kanserli memenin belirtileri ve evreleri nelerdir? Meme kanserinin tanı ve tedavisi nasıl yapılır? Göğüs kanserlerinde uygulanabilecek cerrahi yöntemlerle ilgili kapsamlı olarak yazılmış tüm bilgilere Prof. Dr. Şükrü Yazar'ın ➾ Meme Kanseri ile ilgili bilgiler verdiği web sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz."

Kanserin, küçük ve zararlı bir tipte olması durumunda ameliyatta yalnızca kanserli yerin alınması yeterli olabilmektedir. Geri kalan meme dokusunda memenin şekillenmesi sağlanmaktadır.

Mastektomi Operasyonu Kimlere Uygulanır?

Mastektomi operasyonu, meme kanseri sebebi ile memesinin bir kısmı veyahut tamamı alınması gerekli olan bireylerde uygulanmakta olan cerrahi bir girişimdir. Mastektomi, memede kanser tanısı konulmuş olan hastalarda tanı alınmasının sonrasında her yaşta hastaya yapılabilmektedir. Bu kanser tanısı, kesinliği yerine oturmuş olan kişilerde yapılması gereken bir ameliyattır. Aynı zamanda yüksek derecede riski bulunan hastalarda memeyi koruyucu amacı güdülerek de yapılabilmektedir. Bu önleme Profilaktik Mastektomi denmekte olup memenin içinde ileri zamanlarda oluşabilecek olan kanser riskini önlemek için boşaltılıp plastik cerrahlar tarafından memenin yeni baştan şekillendirilmesi ve memenin yeni baştan oluşturulması (meme rekonstrüksiyonu) işlemi yapılmaktadır.

Mastektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kanserin boyutuna, büyüklüğüne ve tipine göre Mastektomi ameliyatının muhtevası, süreçleri ve tamamlanma süresi değişebilmektedir. Meme kanserinin agresif olması durumlarında tam anlamı ile memenin boşaltılması işlemleri gerekmektedir. Bazen ameliyat sırasında Cilt Koruyucu Mastektomi adı verilen cilt koruması işlemi gerçekleştirilebilirken, bazı durumlarda ise Basit Mastektomi adı verilen ameliyatta cilt ile meme başının korunması işlemleri de yapılabilmektedir.

Her ameliyatta göz önünde bulundurulması gereken hususlar ve dikkat edilmesi gereken kriterler Mastektomi ameliyatlarında da muhakkak uygulanmalıdır. Kendinizi, alanında profesyonel ve tecrübe dolu bir geçmişe sahip olan meme kanseri cerrahisi uzmanına emanet ederek güven duygusuyla ameliyatınızı olmalısınız.

Meme Kanserinde Cerrahi Teknikler Nelerdir?
(Mastektomi Çeşitleri)

Meme Koruyucu Cerrahi:
Bazı durumlarda da Mastektomi, riskleri minimuma indirme ihtimalinin yüksek olması için de yapılabilmektedir. Özellikle de ailesinde, - birinci dereceden yakın akrabalarında – meme kanseri olan hastalarda meme kanseri kalıtsal karakterde ise şayet, riski minimuma indirici ve koruma amaçlı olarak hastalıksız memeye de Mastektomi uygulanabilmektedir. Bu uygulamaya meme koruyucu cerrahi denilmektedir.

Cilt Koruyucu Mastektomi:
Bazen kadın hastalarda memeye müdahaleye devam edilirken yeniden yapılandırılabilmektedir. Bu işleme Cilt Koruyucu Mastektomi denilmektedir. Memenin üstünde bulunmakta olan derinin bir çoğu (meme ucu çevresi – areola - ve meme ucu da dahil ) dokunulmadan bırakılmaktadır. Cilt Koruyucu Mastektomi, en az Basit Mastektomi kadar hastaya fayda sağlayabilmektedir. Alınmış olan meme dokusunun miktarı, Basit Mastektomi’ de alınmış olan oranın aynısı kadar olabilmektedir.

Meme Başı Koruyucu Mastektomi:
Bu tür meme ameliyatları, erken evre tümörlerde deri koruyucu ya da yerleştiği yer meme başına uzak olan tümörlerde Meme Başı Koruyucu Mastektomi şeklinde gerçekleştirilebilmektedir.

Total (Simple) Mastektomi:
Basit Mastektomi (Segmenter Mastektomi) olarak da adlandırılmaktadır. Bu mastektomi çeşidinde, meme uçları da dahil olmak üzere tüm meme alınmaktadır. Fakat koltuk altı lens bezleri ya da memenin altında bulunan kas dokuları alınmamaktadır. Bazı özel durumlarda, meme kanseri riski oldukça yükseklik gösteren kadın hastalarda koruma amacı ile her iki meme de alınmaktadır. Bu gibi durumlar, Double Mastektomi olarak adlandırılmaktadır. Bu ameliyat için hastaneye yatışı gerçekleşmiş olan hastaların birçoğu, ertesi gün taburcu edilebilmektedir. Total Mastektomi, meme kanseri tedavisinde sıklık ile kullanılıyor olan bir yöntemdir.

Diğer Mastektomi Çeşitleri

▬ Genişletilmiş Mastektomi
▬ Modifiye Radikal Mastektomi
▬ Radikal Mastektomi
▬ Lenf Nodu Cerrahileri
◦ Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi
◦ Aksiller Lenf Nodu Diseksiyonu

Aynı zamanda meme kanseri tedavisinde ve sürecinde yapılmakta olan bu ameliyatlarda plastik cerrahi doktorla iş birliği yapıldığı taktirde estetik amaç güdülerek eşzamanlı olarak yapılabilen ➾ meme estetiği ameliyatları da yani Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi işlemler de hastaya uygulanabilmektedir.

Meme başının korunmakta olunduğu ameliyat sırasında anestezinin etkisinde ve ameliyat masasında iken meme başına tek doz radyoterapi -iyonlaştırıcı ışının kullanıldığı işlemler de verilebilmektedir.

Meme Onarımı (Rekonstrüksiyonu)

Meme kanserinde tedavisinde Mastektomi sonrası meme onarımı (yeni meme yapımı) işlemleri aynı seansta veya daha sonradan uygulanmaktadır. Proflaktik Mastektomi veya erken meme kanseri tanısı nedeniyle yapılan Mastektomi ameliyatlarında aynı seansta memede rekonstrüksiyon uygulamaları yapılabilir. Yayılım göstermiş ileri evre meme kanserlerinde ise Kemoterapi ve Radyoterapi tamamlandıktan 5-7 ay sonra meme rekonstrüksiyonu yapılır.

Meme rekonstrüksiyonu işlemleri, protez (implant-slikon) ve hastanın kendi dokusu ile gerçekleştirilir. Kanserli memenin alınarak tekrardan yeniden yapılması işlemleriyle ilgili kapsamlı tüm detaylara ulaşmak için "Türkiye'nin En İyi Plastik Cerrahlarından ve Rekonstrüksiyon Uzmanlarından Biri" olan Prof. Dr. Şükrü Yazar'ın ➾ meme onarımı web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Blog


Estetik, Sağlık ve Güzelliğe Dair Özel Yazılar
Areola

Areola

Areola

Areola Nedir, Ne Demektir? Areola; göğüs ucu çevresindeki koyu renkli halkalar ola...

07.10.2020 Prof. Dr. Şükrü YAZAR
Meme Sarkması

Meme Sarkması

Meme Sarkması

Meme Sarkması Nedir? İnsanlar fıtratı gereği daima kusursuz bir görünüme sahip olm...

28.09.2020 Prof. Dr. Şükrü YAZAR
Meme Kanseri

Meme Kanseri

Meme Kanseri

Meme Kanseri Nedir? Kadınlarda sütün üretildiği meme dokusunun içerisindeki lobüll...

13.09.2020 Prof. Dr. Şükrü YAZAR
Mastektomi Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Mastektomi Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Mastektomi Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Mastektomi Nedir? Mastektomi, memede bulunan kanser dokusunun çıkarılması üzere ya...

13.09.2020 Prof. Dr. Şükrü YAZAR
Meme Estetiği Tıp Terimleri ve Sözlük Anlamları

Meme Estetiği Tıp Terimleri ve Sözlük Anlamları

Meme Estetiği Tıp Terimleri ve Sözlük Anlamları

A Ablactation: Bebeği sütten kesme Adjuvan Tedavi: Cerrahiden sonra cerrahiye ilave...

15.09.2020 Prof. Dr. Şükrü YAZAR